Noutati Legislative

Acest document isi propune sa constituie un cadru legislativ pentru reglementarea egalitatii in drepturi si a non-discriminarii pe piata muncii din Marea Britanie. citeste mai mult...

Aceasta Lege nr 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar se incadreaza in politica de austeritate si reglementeaza unele masuri de reducere a cheltuielilor publice citeste mai mult...

Aceasta Hotarare a Guvernului nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea  citeste mai mult...

Contract colectiv de munca al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012 nr. 506/2009 din 13/08/2009 citeste mai mult...

Acest articol analizeaza concluziile a doua studii efectuate de Towers Watson citeste mai mult...

Lege nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, din 16/05/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22/05/2006 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca unic la nivelul ramurii industriei lemnului CCMUR (exploatarea forestiera, prelucrarea primara a lemnului, fabricarea produselor stratificate din lemn....... citeste mai mult...

Lege cadru privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice nr. 330/2009 din 05/11/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 09/11/2009 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivelul ramurii chimie si petrochimie pe anii 2007-2010 nr. 412/2007, din 31/07/2007 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 42/01/11.02.2010 citeste mai mult...

Lege nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, din 17/05/2006. Versiune actualizata la data de 01/01/2007. citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivelul ramurii energie electrica, termica, petrol si gaze pe anul 2006 nr. 288/2006, din 15/02/2006 citeste mai mult...

Lege nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, din 05/06/2002. Versiune actualizata la data de 13/11/2008 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura-cultura pentru anii 2006-2008, din 08/02/2006 citeste mai mult...

Lege nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, din 16/10/1996. citeste mai mult...

Contract colectiv de munca unic la nivel de ramura mass-media pentru perioada 2006-2007 nr. 993/2006, din 08/05/2006 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008-2010, din 20/10/2008 citeste mai mult...

Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor nr. 355/2007, din 11/04/2007. Versiune actualizata la data de 21/01/2008. Actul include modificarile din H.G. nr. 37/2008 publicata in MOF nr. 45 din 21/01/2008. citeste mai mult...

Ordonanta privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare nr. 137/2000, din 31/08/2000. Versiune actualizata la data de 23/12/2008.  citeste mai mult...