Compensatii si beneficii

The post-recession employee - Reward and pensions in the new world: HR leads the way

Aceasta lucrare analizeaza rolul departamentului de RU in perioada actuala de criza economica: pregatirea oamenilor pentru acceptarea schimbarii, promovarea programelor de sanatate si securitate in munca, managementul crizei, abordarea problemelor legate de structura de personal, recompensarea angajatilor, precum si recunoasterea oportunitatilor pentru cresterea performantei angajatilor si organizatiei in general. Per ansamblu, ea este o pledoarie pentru asumarea responsabilitatii si incurajarea atitudinii proactive a responsabililor de RU.

Română

Retirement Attitudes. Part I: Confi dence in Retirement

Acest raport contine rezultatele unui studiu efectuat de Towers Watson in perioada mai-iunie 2010, asupra unui numar de 9,080 salariati din organizatii nonguvernamentale din Statele Unite, pe tema atitudinii angajatilor privind pensionarea. El prezinta principalele schimbari ce au avut loc in ultimii ani in planurile de pensionare ale angajatilor, in gradul de incredere legat de nivelul de trai, sau de masurile luate de organizatii, diferentiate in functie de perioada de timp asteptata pana la pensionare.

Română

Value Based Job Grading

Aceasta lucrare abordeaza gradarea posturilor dintr-o companie din perspectiva valorii pe care acestea o aduc organizatiei si a masurii in care contribuie la cresterea performantei in general si a dezvoltarii afacerii. Ea propune un model al elementelor cheie ce ar trebui luate in considerare in gradarea posturilor. De asemenea, stabileste un curs al etapelor de urmat in desfasurarea procesului, precum si cateva obiective in functie de care se realizeaza evaluarea rezultatelor obtinute.

Română

Compensation Systems: Design and Goals

Acest articol isi propune sa clarifice cateva aspecte esentiale legate de sistemul de compensatii dintr-o organizatie, mai precis: definirea diferitelor tipuri de compensatii financiare si non-financiare, notiunile de echitate interna si echitate externa in recompensarea angajatilor, alinierea la obiectivele strategice ale organizatiei sau anumite reglementari juridice. In plus, ofera pentru fiecare sectiune teoretica si cate un exemplu sau bune practici din domeniu.

Română

Useful links to employee benefits related website

Aceasta baze de date contine o serie de link-uri catre diferite site-uri ce contin resurse si informatii despre sistemul de compensatii si beneficii, alaturi de alte informatii utile din domeniul resurselor umane.

www.motivano.co.uk

Sursa: www.motivano.co.uk

Română

Chief executive compensation and company performance

Aceasta lucrare analizeaza relatia dintre recompensarea managerilor si nivelul general de performanta inregistrat de organizatie, cu accent pe problemele metodologice ce pot fi intalnite si abordarile inconsistente propuse de literatura de specialitate pana in prezent. In plus, prezinta elementele componente ale sistemului de recompense al managerilor, precum si diferite instrumente de masurare a acestuia.

Sursa: www.edamba.eu

Română

Do high incomes reflect individual performance? The determinants of high incomes in Germany

Aceasta lucrare este rezultatul unui studiu efectuat in Germania asupra unui numar de aproximativ 20.000 de persoane cu venituri mari si examineaza modalitatea in care un nivel ridicat al veniturilor obtinute influenteaza nivelul performantei angajatilor. Mai precis, studiul analizeaza care sunt factorii determinanti ai unui venit ridicat, pornind de la diferite teorii dezvoltate de-a lungul timpului, luand in calcul in principal performanta individuala pe post si structura socio-demografica a grupului de apartenenta.

Română

What Makes the Most Admired Companies Great: Reward Program Effectiveness December

Aceasta prezentare realizata de Hay Group abordeaza eficacitatea programelor de recompense pentru angajati, cu un rol cheie in performanta generala a organizatiilor. Ea se bazeaza pe rezultatele unui studiu realizat asupra unui numar de 1.500 de companii cu o reputatie excelenta la nivel mondial, cu privire la atributele pe care le considera definitorii pentru activitatea lor. Pornind de la acest studiu, ea dezvolta o strategie de construire a unui program de recompense, in stransa legatura cu nivelul de performanta a angajatilor.

Română

Hewitt Study Finds That While Salary Increases Were Lowest in 33 Years, Variable Pay Awards Reached an All Time High in 2009

Acest articol face trimitere la un studiu desfasurat de compania Hewitt asupra unui numar de 1.156 de organizatii mari din diverse industrii din SUA, cu privire la evolutia sistemului de compensatii si beneficii de-a lungul timpului, precum si asteptarile pentru anul 20101. El compara nivelul salariului de baza cu procentul flexibil, al beneficiilor, din veniturile totale.

www.hewittassociates.com

Română

Examining Paid Leave in the Workplace

Acest studiu in legatura cu practicile si politicile privind plata salariatilor pentru concedii, cum ar fi cele medicale, in interes personal sau de odihna, a fost efectuat in octombrie 2008 in SUA de SHRM asupa unui numar de aproximativ 225,000 de membri ai organizatiei. El analizeaza rezultatele cu privire la beneficiile acordate angajatilor, impactul acestora atat asupra indivizilor, cat si asupra organizatiilor, in contextul presiunilor specifice situatiei economice actuale.

Sursa: www.shrm.org

Română