Noutati Legislative

Acest pact social a fost incheiat de reprezentantii guvernelor, ai angajatorilor si ai organizatiilor sindicale din statele membre OIM, cu ocazia Conferintei anuale, ce a avut loc in iunie 2009. citeste mai mult...

Acest document isi propune sa constituie un cadru legislativ pentru reglementarea egalitatii in drepturi si a non-discriminarii pe piata muncii din Marea Britanie. citeste mai mult...

Aceasta Lege nr 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar se incadreaza in politica de austeritate si reglementeaza unele masuri de reducere a cheltuielilor publice citeste mai mult...

Aceasta Hotarare a Guvernului nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea  citeste mai mult...

Contract colectiv de munca al cooperatiei de consum pe anii 2009-2012 nr. 506/2009 din 13/08/2009 citeste mai mult...

Acest articol analizeaza concluziile a doua studii efectuate de Towers Watson citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivelul Ramurii Comert pe anul 2010, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu nr. 42/01/11.02.2010 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivelul ramurii cercetare-dezvoltare-proiectare pe anul 2005 inregistrat la M.M.S.S.F. D.P.A.S. cu nr. 1221/2005, din 25/05/2005. citeste mai mult...

Aceasta carte are ca tema schimbarile legate de politicile sociale si de munca ce s-au facut resimtite in cadrul procesului de extindere a Uniunii Europene citeste mai mult...

Acest raport reprezinta o sinteza a celor 20 de depozitii scrise si 13 cuvantari din cadrul audierii publice ce a avut loc pe 10 noiembrie 2009, pe tema eficientei prevederilor sistemului actual de contributivitate la sistemul de pensii din Romania. citeste mai mult...

Codul de procedura fiscala din 24 decembrie 2003. Republicat in 31 iulie 2007 citeste mai mult...

Aceasta Directiva a Consiliului European stabileste cerintele minime cu privire la munca pe durata determinata, cu scopul de a asigura un tratament egal al tuturor angajatilor si, de asemenea, pentru a preveni abuzurile posibile prin folosirea contractelor de munca sau raporturilor de munca de acest tip succesive. citeste mai mult...

Codul Muncii al României din 24/01/2003, versiune actualizata la data de 13/11/2008 citeste mai mult...

Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii din 25/06/1986. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 01/04/1990 citeste mai mult...

Hotarare privind supravegherea sanatatii lucratorilor nr. 355/2007, din 11/04/2007. Versiune actualizata la data de 21/01/2008. Actul include modificarile din H.G. nr. 37/2008 publicata in MOF nr. 45 din 21/01/2008. citeste mai mult...

Contract colectiv de munca la nivel de ramura sanitara pe perioada 2008-2010, din 20/10/2008 citeste mai mult...

Lege cadru privind salarizarea unitar? a personalului pl?tit din fonduri publice nr. 330/2009 din 05/11/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 09/11/2009 citeste mai mult...

Lege nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, din 09/07/1998. Versiune actualizata la data de 25/07/2008 citeste mai mult...

Contract colectiv de munca unic pe ramura industriei materialelor de constructii pe anii 2008-2010 nr. 47019/2008, din 01/08/2008. Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 13 din 28/08/2008 citeste mai mult...