Noutati Legislative

Acest act al Comisiei Europene are drept principal scop consolidarea si completarea Strategiei de la Lisabona cu 10 obiective de atins in perioada 2008-2010, ca urmare a colaborarii dintre diverse institutii europene. citeste mai mult...

Aceasta directiva a Consiliului Uniunii Europene numarul 91/533/EEC din 14 octombrie 1991 citeste mai mult...

Aceasta Directiva a Consiliului European din 2001 vizeaza asigurarea respectarii drepturilor salariatilor in cazul transferului de companii, unitati sau parti ale companiilor sau ale unitatilor.  citeste mai mult...

Acest articol abordeaza problema restructurarii si concedierilor de personal atat din sectorul public, cat si privat, datorate efectelor crizei economice mondiale. citeste mai mult...

Acest document oficial, intocmit in 2006 de Comisia Europeana si adresat Parlamentului European citeste mai mult...

Aceasta lucrare isi propune sa identifice cele mai bune modalitati de construire a unor relatii pozitive intre angajati si angajatorii din sectorul public citeste mai mult...

Aceasta lucrare abordeaza problema flexicuritatii si a politicilor de resurse umane dedicate angajatilor in varsta, pornind de la concluziile unui proiect de cercetare desfasurat in Germania, Belgia, Danemarca si Olanda in 2004. citeste mai mult...

Aceasta directiva, cu numarul 2008/104/EC, a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 citeste mai mult...

Acest comunicat dat de Comisia Europeana pe 12 octombrie 2006 citeste mai mult...

Acest articol abordeaza problema absentei angajatilor de la locul de munca, incercand sa gaseasca cele mai bune solutii pentru masurarea si combaterea acesteia.  citeste mai mult...

Aceasta Directiva comuna a Parlamentului si Consiliului European din 2005 citeste mai mult...

Acest raport prezinta principalele concluzii ale unui studiu realizat de CIPD in 2003 cu privire la perceptia managerilor generali si a managerilor de resurse umane despre procesul de reorganizare. citeste mai mult...

Acest document oficial, intocmit de Comisia Europeana si transmis altor institutii europene cu drept de opinie din domeniu citeste mai mult...

Aceasta baza de date contine o lista cu definitii a unor termeni din domeniul reducerii de perspnal, printre care: citeste mai mult...

Norme metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Versiune modificata si completata de HG 213/2007. citeste mai mult...

Aceasta Directiva a Consiliului European vizeaza protectia salariatilor in caz de insolvabilitate a companiei angajatoare.  citeste mai mult...

Employment Guidebook reprezinta o expunere cu titlu preliminar asupra legislatiei si principiilor care reglementează relatiile de munca, incheierea si desfacerea contractelor individuale de munca, implementarea programelor de concediere colectiva, incheierea si negocierea contractelor colective de munca, aspecte legate de conflictele de munca si transferul de intreprindere.  citeste mai mult...

Daune morale datorate de salariat. Care este natura daunelor pe care le datoreaza salariatul angajatorului in cazul savarsirii de catre acesta a unei fapte ilicite, aflate on legatura cu atributiile de serviciu?  citeste mai mult...

Acest program de calculator ii ajuta pe manageri sa organizeze mai eficient timpul de lucru al propriilor subordonati si sa tina o mai buna evidenta a modalitatii de impartire a sarcinilor si responsabilitatilor in timp. citeste mai mult...

Acest raport reprezinta prima cercetare in domeniul dinamicii internationale a personalului specializat citeste mai mult...