Noutati Legislative

Norma metodologica privind acordarea tichetelor vacanta, din 04/03/2009. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 09/03/2009 citeste mai mult...

Lege nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, din 09/07/1998. Versiune actualizata la data de 25/07/2008 citeste mai mult...

Lege nr. 54/2003 a sindicatelor, din 24/01/2003. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 05/02/2003 citeste mai mult...

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediato citeste mai mult...

Employment Guidebook reprezinta o expunere cu titlu preliminar asupra legislatiei si principiilor care reglementează relatiile de munca, incheierea si desfacerea contractelor individuale de munca, implementarea programelor de concediere colectiva, incheierea si negocierea contractelor colective de munca, aspecte legate de conflictele de munca si transferul de intreprindere.  citeste mai mult...

Lege nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, din 17/03/2000. Versiune actualizata la data de 16/07/2009 citeste mai mult...

Ordonanta de Urgenta privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate nr. 158/2005, din 17/11/2005. Versiune actualizata la data de 01/01/2007.  citeste mai mult...

Acest raport este rezultatul unei cercetari comune a Consiliului si Comisiei Europene, realizate in 2006, in legatura cu cerinta de modernizare a sistemului de invatamant la nivelul Uniunii Europene. citeste mai mult...

Acest document oficial, intocmit de Comisia Europeana, are drept scop reglementarea unei politici comune la nivel european privind migrarea legala a diferitelor categorii profesionale de angajati.  citeste mai mult...

Lege nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, din 14/07/2006. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006 citeste mai mult...

Aceasta Directiva a Consiliului European nr. 2010/18/EU din 8 martie 2010 reglementeaza noile conditii de acordare a concediului de paternitate la nivelul statelor din Uniunea Europeana, axandu-se in principal pe acordarea de drepturi suplimentare barbatilor cu statut de "tata".  citeste mai mult...

Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2010 veniturile pe capitole si subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat citeste mai mult...

Ordonanta de urgenta 59/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 30 iunie 2010 citeste mai mult...

Lege nr. 19/2009 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, din 26/02/2009. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 27/02/2009 citeste mai mult...

Ordonanta privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare nr. 137/2000, din 31/08/2000. Versiune actualizata la data de 23/12/2008.  citeste mai mult...

Lege nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de consultare a angajatilor din 12/12/2006. Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1006 din 18/12/2006 citeste mai mult...

Daune morale datorate de salariat. Care este natura daunelor pe care le datoreaza salariatul angajatorului in cazul savarsirii de catre acesta a unei fapte ilicite, aflate on legatura cu atributiile de serviciu?  citeste mai mult...