Resources

Aceasta lucrare analizeaza efortul de adaptare a unei organizatii la ritmul tot mai accelerat al schimbarilor tehnologice si in ce priveste competitia globala in secolul XXI, pentru a supravietui si a avea performanta. Ea vizeaza in principal design-ul organizational, prezentand obstacolele intalnite in implementarea programelor de acest tip, modalitatile de depasire a lor, etapele si directiile de actiune, alaturi de exemple concrete ale practicilor organizationale din domeniu.
Acest articol isi propune sa identifice modul in care criza economica si masurile de reducere a costurilor luate de organizatii au afectat moralul si eficienta specialistilor in domeniul resurselor umane. El prezinta modul in care isi petrec in general timpul acestia, in raport cu asteptarile managerilor companiilor fata de ce ar trebui sa faca si ofera cateva sfaturi cu scopul de a incuraja implicarea profesionistilor de RU in atingerea obiectivelor organizationale si a evita supraincarcarea acestora cu sarcini.
Aceasta lucrare propune o abordare sistematica cu privire la dezvoltarea si implementarea unei strategii eficiente de resurse umane. Ea imagineaza o harta virtuala pentru construirea unei strategii de RU, ale carei etape le constituie: definirea valorii RU, alinierea serviciilor specifice la scopurile organizationale si, in final, livrarea valorii promise.
Aceasta lucrare reprezinta un cod de bune practici recomandat membrilor Confederatiei de Recrutare si Angajare din Marea Britanie cu scopul imbunataririi standardelor de calitate specifice si respectarii eticii in activitatea de recrutare.
Aceasta lucrare isi propune a fi un ghid pentru organizatiile non-profit in activitatea de recrutare, dezvoltare si implicare a voluntarilor. In acest sens, prezinta informatiile de baza cu privire la cele mai importante activitati ale departamentului de resurse umane, respectiv: planificarea fortei de munca, recrutarea si selectia voluntarilor, instruirea si dezvoltarea lor, strategii generale legate de managementul resurselor umane si evaluarea voluntarilor. De asemenea, contine o serie de formulare si documente mostre utile pentru functia de resurse umane.
Aceasta lucrare contine un model de chestionar menit sa ajute angajatorii sa calculeze cat mai exact costurile fluctuatiei de personal. Intrebarile din chestionar sunt structurate pe diverse capitole, cum ar fi: interviuri la plecarea angajatilor, sarcini administrative, publicitate, recrutare, procesarea aplicatiilor, interviuri, stimulente si bonusuri, orientare sau training. In plus, lucrarea contine un tabel pentru centralizarea informatiilor necesare calcularii costului fluctuatiei de personal.
Acest articol discuta despre modalitatea cea mai eficienta de administrare a instrumentelor de evaluare, astfel incat rezultatele obtinute sa fie valide si corecte. Mai precis, el abordeaza subiecte precum: instruirea persoanelor responsabile cu aplicarea lor, asigurarea unor conditii de desfasurare a evaluarii corespunzatoare, stresul creat de testare, metode alternative de evaluare in cazuri speciale, securitate si confidentialitate si testarea angajatilor sindicalisti. www.hr-guide.com
Aceasta lucrare dezbate pe tema efectului pe care il au retele sociale stabilite intre diferite organizatii asupra practicilor de resurse umane si mai ales cele legate de formarea profesionala a propriilor angajati. Lucrarea isi sustine ideile pornind, pe de o parte, de la literatura de specialitate din domeniu si, pe de alta parte, de la rezultatele unui studiu efectuat prin intervieverea unor manageri in legatura cu relatia dintre relatiile sociale si inovatiile la locul de munca. La final, ofera cateva sugestii pentru dezvoltarea unei politici si desfasurarea unor cercetari viitoare.
Acest articol identifica un nou efect al crizei economice asupra organizatiilor si anume "recesiunea competentelor", atat in zona deservirii clientilor, cat si a vanzarilor sau a generarii inovatiilor. Solutia pe care o propune are la baza impactul asupra angajatilor a celor doua tipuri de educatie: cea formala si mai ales educatia informala, in principal realizata la locul de munca. In plus, sunt indicate etapele de urmat pentru a promova cu succes invatarea sociala.
Acest articol aduce in atentie cateva probleme legate de comunicarea intre angajatii unei companii, printre care: importanta si rolul comunicarii intre membrii unei organizatii, indiferent de nivelul ierarhic pe care se situeaza, o abordare strategica a comunicarii, rolul managerilor in deschiderea comunicarii, canale eficiente de transmitere a mesajelor, dezvoltarea unei strategii eficiente de comunicare sau evaluarea comunicarii. De asemenea, este prezentat si punctul de vedere al CIPD pe marginea acestui subiect.
Acest document privind schimbarile demografice ce au loc la nivelul Uniunii Europene a fost conceput de Comisia Europeana cu scopul de a atrage atentia asupra provocarilor cu care Uniunea se confrunta in ultimii ani: pe de o parte rata din ce in ce mai scazuta a natalitatii si pe de alta parte, cresterea continua a longevitatii populatiei. El propune diferite metode si politici de personal pentru a depasi aceasta situatie, in sprijinul Strategiei de la Lisabona.
Aceasta lucrare examineaza rolul masuratorilor in activitatea de resurse umane, in conditiile unei piete economice si a fortei de munca extrem de dinamice. Ea prezinta pe scurt modul in care au fost ele folosite pana in prezent, apoi analizeaza nevoia existentei in organizatie a unei infrastructuri care sa sustina activitatea de masurare si evaluare, mai ales din perspectiva strategica, iar la final ofera cateva exemple de astfel de masuratori. Sursa: www.hr.com
Acest articol reprezinta un studiu de caz al companiei L'Oreal, in ceea ce priveste rolul jucat de bine-cunoscutul sau slogan asupra managementului capitalului uman si a culturii organizationale pe care o promoveaza pentru a atrage cei mai buni candidati. El discuta pe marginea atractivitatii brandului, cotat pe primele locuri in topul angajatorilor preferati de tineri, a strategiilor si instrumentelor inovative de recrutare, in special a tinerelor talente, si a practicilor de inductie a noilor angajati in companie.
Aceasta lucrare analizeaza consecintele crizei economice asupra fortei de munca din sectorul economic la nivelul Uniunii Europene. Ea prezinta statistici relevante privind principalii indicatori economici atat la nivel general, cat si diferentiat pe diferite sectoare economice, corelati cu fluctuatia fortei de munca, gradul restructurarilor si modificarile survenite in cadrul programelor de munca. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Acest studiu exploreaza legaturile dintre cultura de organizatie si angajamentul membrilor organizatiei. Analizand un set de date din 10 organizatii, autoarele pornesc de la premiza ca diferentele dintre normele culturale curente si normle culturale considerate ideale de catre membrii organizatiilor afecteaza angajamentul membrilor, masurat prin satisfactia fata de locul de munca si intentia de a ramane in organizatie. Sursa: Human Synergistics